Wie verdient er een
warm applaus?

Aan wie zou jij graag een applaus geven?